PREGLED

Osnovni cilj ESIPP projekta je razviti i diseminirati program educiranja roditelja djece s autizmom koji žive u jugoistočnoj Europi. Sudionici projekta razvili su niz modula koji pomažu u razumijevanju autizma te primjeni niza strategija u nošenju s izazovima s kojima se roditelji i djeca s autizmom susreću. Sadržaj svakog modula predstavlja najnoviju i najbolju praksu koju su prepoznali osobe s autizmom i stručnjaci na terenu. Nadamo se da će sudjelovanje u modulima razvijati samopouzdanje roditelja, pomažući im u primjeni i provedbi strategija u svrhu olakšavanje zahtjeva s kojima se suočavaju u odgoju djece s autizmom.

UVOD

Program educiranja roditelja (PER), pod naslovom Pozitivni pristupi autizmu, sastoji se od šest modula. Svaki je modul dizajniran za dobivanje novih informacija, širenjem znanja te povećanjem kompetencija roditelja. Sadržaj modula promiče primjenu pozitivnih strategija i temelji se na sljedećim temama: uvod u autizam, ponašanje, korištenje vizualne strukture, teškoće senzorike, izazovi komunikacije i izgradnja socijalnih vještina. Osim toga, dodana su i tri sporedna modula kako bi se zadovoljili zahtjevi za informacijama o pitanjima puberteta te o problemima spavanja i hranjenja. Oni su razvijeni na temelju povratnih informacija roditelja nakon prvog kruga edukacija.

 Kliknite na donji modul da biste otkrili više informacija o sadržaju.

KURIKULUM ZA PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA

Sadržaj svakog modula predstavlja najnoviju najbolju praksu koju su prepoznali stručnjaci i istraživači na tom području, a također su uključene perspektive i mišljenja samih osoba s autizmom.

Namjera partnerstva je da ovi moduli razviju pouzdanje roditelja te da im pomognu u primjeni strategija koji će im na neki način olakšati zahtjeve i izazove koje pred njih stavlja briga o osobi s autizmom.

Svaki je modul osmišljen kako bi se povećalo znanje roditelja na način da se nastavlja na prethodni modul i dodatno se proširuje. Sadržaj modula promiče korištenje pozitivnih strategija i temelji se na sljedećim temama: uvod u poremećaj iz spektra autizma, nepoželjna ponašanja, korištenje vizualne strukture, senzorne teškoće, izazovi komunikacije i izgradnja socijalnih vještina. Osim toga, dodana su i tri dodatna modula kako bi se zadovoljili zahtjevi za informacijama o pitanjima puberteta, te o problemima spavanja i prehrane.

KURIKULUM I PROGRAM PROJEKTA ESIPP

MODUL 1: UVOD U POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA

Cilj ove radionice je uspostaviti zajedničko razumijevanje i znanje o poremećaju iz spektra autizma i pomoći roditeljima da razumiju jedinstveni profil razlika, jakih strana i teškoća za svoje dijete. Radionice se sastoje od informacija koje roditelji već mogu znati o autizmu, ali im se pruža prilika da razumiju kako autizam utječe na njihovo dijete.

MODUL 1: UVOD U POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA

1. RAZLIČITOSTI AUTIZMA – SVAKA OSOBA S AUTIZMOM JE RAZLIČITA

MODUL 2: VAŽNOST VIZUALNE STRUKTURE I KAKO JU PRIMIJENITI

Ciljevi ove radionice su:
Pomoći roditeljima u korištenju vizualne podrške kako bi povećali razumijevanje i smanjili stres kod djeteta.
Razvijati svijest o različitim oblicima vizualne podrške:

 • Fizička (okolina)
 • Rasporedi (što učiniti i kada)
 • Radni sustavi (kako to učiniti, rašlanjivanje pojedinačnog zadatka u vizualne korake)
 • Vizualne podrške (predmeti, fotografije, slike i riječi)

Roditelji imaju priliku vidjeti različite vizualne podrške i rasporede i potiče ih se na izradu prikladnih materijala za njihovo dijete.

MODUL 2: VAŽNOST VIZUALNE STRUKTURE I KAKO JU PRIMIJENITI

MODUL 3: NOŠENJE SA SENZORNOM OSJETLJIVOŠĆU

Ciljevi ove radionice su:

 • Identificirati sedam osjetila te u kojem obliku se javljaju hiper i hipo osjetljivost.
 • Razumjeti kako osjetilne razlike mogu utjecati na ponašanje.
 • Naučiti strategije i razviti “smjernice” za nošenje s utjecajem senzornih osjetljivosti.

Roditelji sudjeluju u aktivnostima koje povećavaju znanje o osjetilima i kako ista mogu utjecati na ponašanja njihove djece. Roditelji se potiču da razviju senzorni profil djeteta te im se pomaže da primjenjuju metode za iste.

MODUL 3: NOŠENJE SA SENZORNOM OSJETLJIVOŠĆU

MODUL 4: RAZUMIJEVANJE I POTICANJE KOMUNIKACIJE

Ciljevi ove radionice su:

 • Istražiti razvoj i svrhu komunikacije.
 • Razumjeti kako autizam može utjecati na ekspresivnu i receptivnu komunikaciju.
 • Naučiti strategije za podršku razvoja komunikacije.

Roditelji će imati priliku naučiti različite komunikacijske metode za neverbalnu djecu kao što su razmjena slika i pojednostavljeni znakovni jezik.

MODUL 4: RAZUMIJEVANJE I POTICANJE KOMUNIKACIJE

MODUL 5:RAZUMIJEVANJE I POTICANJE SOCIJALNE INTERAKCIJE

Ciljevi ove radionice su:

 • Razvijati razumijevanje socijalnih razlika povezanih s autizmom.
 • Razumjeti kako razvoj vještina igranja podupire uspješnu socijalnu interakciju.
 • Istražiti praktične strategije koje pomažu u razvoju igara i društvenih vještina.

Roditelji uče kako koristiti svakodnevne materijale (kao što su ogledala), igračke i igre koje se mogu koristiti za poticanje socijalne interakcije njihove djece. Roditelje se poučava da pokušaju ući u svijet djetetovih interesa, umjesto da pokušaju ukloniti ta ponašanja. Time se razvija mogućnosti za istinsku interakciju s djetetom.

MODUL 5:RAZUMIJEVANJE I POTICANJE SOCIJALNE INTERAKCIJE

MODUL 6: RAZUMIJEVANJE I PRISTUP NEPOŽELJNIM PONAŠANJIMA

Cilj ove radionice je saznati kako raličitosti autizma mogu utjecati na ponašanje osobe, istražiti temeljne uzroke ponašanja i identificirati praktične strategije za sprječavanje i upravljanje nepoželjnim ponašanjima. Ova radionica ujedinjuje znanje i razumijevanje razvijeno u prethodnim radionicama kako bi se te strategije utvrdile (npr. vizualna podrška).

MODUL 6: RAZUMIJEVANJE I PRISTUP NEPOŽELJNIM PONAŠANJIMA

ESIPP PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA (PER) BILJEŠKE ZA EDUKATORE

Svaki modul je naveden u nastavku i detaljnije opisan, s posebnim napomenama kako bi pomogao edukatorima da upoznaju roditelje sa sadržajem modula. Edukatori slobodno mogu prilagoditi sadržaje i materijale relevantne za lokalnu zajednicu. Važno je podijeliti anegdote i primjere iz osobnog iskustva edukatora.To čini edukaciju živom i pomaže roditeljima u spoznaji da sadržaj i materijali nisu samo teorija, već praktični i korisni za stvarni život. Sadržaj radionica je potrebno prilagoditi kronološkoj dobi kognitivnim sposobnostima djece prisutnih roditelja ili skrbnika.

ESIPP PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA (PER) BILJEŠKE ZA EDUKATORE

ESIPP PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA (PER) BILJEŠKE ZA EDUKATORE (AUTIZAM: ČINJENICE I MITOVI)

Stil izvođenja treninga:

Cilj je stvoriti opuštenu i neformalnu atmosferu u kojoj se roditelji osjećaju ugodno i mogu se družiti s drugim roditeljima i sklopiti nova poznastva tijekom pauze.

Postoji niz praktičnih aktivnosti i video zapisa koji se koriste u svakoj radionici radi poboljšanja interakcije između roditelja i trenera. Kroz aktivnosti se koriste razni primjeri iz stvarnog života. Roditelji se potiču da napišu pitanja koja skupljaju tijekom radionice, a na ista treneri odgovoraju na kraju dana.

Dodatni moduli:

Do sada su razvijena tri dodatna modula kao odgovor na prethodne roditeljske ankete.

PROBLEMI S HRANOM I HRANJENJEM

Cilj ove radionice je razvijanje svijesti o svim osjetilnim, društvenim, fleksibilnim i komunikacijskim pitanjima koja mogu utjecati na uravnoteženu prehranu i uspješne obroke. Potom se istražuju praktične strategije kako bi se riješila identificirana pitanja.

PROBLEMI SPAVANJA

Cilj ove radionice je istražiti utjecaj anksioznosti, tjelesnih razlika, tjelovježbe i prehrane na spavanje. Strategije za pomoć, kao što je izmjena prostorije spavaće sobe, rutine za vrijeme spavanja, rješavanje uzroka anksioznosti i razvijanja tehnike opuštanja, se sve detaljnije istražuju.

PUBERTET

Cilj ove radionice je omogućiti roditeljima da se bave potrebama izravno povezanim s pojavom puberteta kod njihove djeci koja imaju autizam. To uključuje vrlo izazovne teme kao što su pitanja higijene i seksualnost.