Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • Να καθιερωθεί μια κοινή κατανόηση και γνώση για τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος
  • Να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν το μοναδικό προφίλ των διαφορών, των δυνατοτήτων και των δυσκολιών για το παιδί τους.

Οι δραστηριότητες υπογραμμίζουν ποιες γνώσεις μπορούν να έχουν οι γονείς σχετικά με την κατάσταση και παρέχουν την δυνατότητα στους γονείς να αναλύσουν λεπτομερέστερα την παρουσίαση του αυτισμού του παιδιού τους.

Recent Posts