Ενότητα 2: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ενότητα 2: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • Να βοηθήσει τους γονείς να αξιοποιήσουν την οπτική δύναμη των παιδιών τους για να αυξήσουν την κατανόηση και να μειώσουν το άγχος.
  • Να αναπτύξει μια συνειδητοποίηση των διάφορων τύπων οπτικής δόμησης που μπορεί να είναι χρήσιμη για άτομα με αυτισμό:
    • Φυσική δόμηση (περιβάλλον)
    • Πρόγραμμα (τι πρέπει να κάνει και πότε)
    • Συστήματα εργασίας (πώς να το κάνετε, χωρίζοντας μια μεμονωμένη εργασία σε οπτικά βήματα)
    • Οπτικά βοηθήματα (αντικείμενα, φωτογραφίες, εικόνες και λέξεις)

Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να δουν μια ποικιλία από οπτικά βοηθήματα και προγράμματα και ενθαρρύνονται να κάνουν παρόμοια, κατάλληλα υλικά υποστήριξης που θα είναι χρήσιμα για το παιδί τους.

Recent Posts