Ενότητα 4: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενότητα 4: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:
Να διερευνηθεί η εξέλιξη και ο σκοπός της επικοινωνίας.
Να κατανοήσουν οι γονείς πώς μπορούν οι συνθήκες του φάσματος του αυτισμού να επηρεάσουν την εκφραστική και δεκτική επικοινωνία.
Να μάθουν στρατηγικές για την υποστήριξη της επικοινωνίας και την ανάπτυξη της επικοινωνίας

Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ασκούν διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας για παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει προφορικό λόγο, όπως οι ανταλλαγές εικόνων και η απλοποιημένη νοηματική γλώσσα.

Recent Posts