Ενότητα 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ενότητα 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • Να κατανοήσουν οι γονείς τις κοινωνικές διαφορές που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού.
  • Να κατανοήσουν πώς η ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιχνιδιού στηρίζει την επιτυχή κοινωνική αλληλεπίδραση.
  • Να διερευνήσουν πρακτικές στρατηγικές που βοηθούν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι γονείς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν καθημερινά υλικά (όπως καθρέφτης), παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια και την ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα παιδιά τους. Οι γονείς μαθαίνουν να προσπαθούν να εισέλθουν στον κόσμο των ενδιαφερόντων του παιδιού τους, αντί να προσπαθούν να εξαλείψουν αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό αναπτύσσει ευκαιρίες για πραγματική αλληλεπίδραση με το παιδί τους.

Recent Posts