Ενότητα 6: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ενότητα 6: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι:

  • Να εξετάσει πώς ο αυτισμός ενός ατόμου και οι χαρακτηριστικές διαφορές τους, μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές τους
  • Να διερευνήσει τους υποκείμενους λόγους για τους οποίους μπορεί να προκληθούν συμπεριφορικές προκλήσεις
  • Να προσδιοριστούν πρακτικές στρατηγικές για την πρόληψη, τη διαχείριση και την εξάλειψη των προκλητικών συμπεριφορών.

Αυτή η ενότητα συγκεντρώνει τις γνώσεις και την κατανόηση που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες για τον προσδιορισμό αυτών των στρατηγικών (π.χ. οπτικά βοηθήματα).

Recent Posts