Πρόγραμμα εκπαίδευσης γονιών ESIPP Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη μέσω Θετικής Γονεϊκότητας

Το πρόγραμμα ESIPP έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη και την διάδοση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για γονείς παιδιών με αυτισμό που ζουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν δημιουργήσει και δοκιμάσει μια σειρά ενοτήτων που βοηθούν στην κατανόηση της κατάστασης του αυτισμού και βοηθούν στην ανάπτυξη ποικίλων στρατηγικών που μπορούν να υλοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μερικών από τις πολλές ανάγκες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας παρουσιάζει την τελευταία βέλτιστη πρακτική όπως αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες του αυτισμού και τους ειδικούς στον τομέα. Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή στις ενότητες θα αναπτύξει την εμπιστοσύνη των γονέων, βοηθώντας τους να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές αυτοβοήθειας που θα προσφέρουν σε κάποια στήριξη στις μεγάλες απαιτήσεις που απαιτεί η φροντίδα παιδιών με αυτισμό.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων αποτελείται από έξι ενότητες. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις των γονέων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν μάθει σε προηγούμενες ενότητες και επεκτείνοντας τις περαιτέρω. Το περιεχόμενο των ενοτήτων προωθεί τη χρήση θετικών στρατηγικών και βασίζεται στα ακόλουθα θέματα: μια εισαγωγή στις συνθήκες του φάσματος του αυτισμού, τη συμπεριφορά, τη χρήση της οπτικής δόμησης, τα αισθητηριακά προβλήματα, τις προκλήσεις της επικοινωνίας και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Κάθε ενότητα παρατίθεται παρακάτω και περιγράφεται λεπτομερώς, με συγκεκριμένες σημειώσεις που βοηθούν τους εκπαιδευτές να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο της ενότητας. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν την εκπαίδευση σε σχέση με το τοπικό τους κοινό. Είναι σημαντικό να μοιράζονται παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτή. Αυτό βοηθά στην πραγματοποίηση της εκπαίδευσης και βοηθά τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι το υλικό δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά πρακτικό και χρήσιμο στον πραγματικό κόσμο. Το περιεχόμενο των συνεδριών πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει το ηλικιακό εύρος και τη γνωστική ικανότητα των γονέων/ φροντιστών των παιδιών.

Recent Posts