Модул 1: ВОВЕД ВО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА

Модул 1: ВОВЕД ВО АУТИСТИЧЕН СПЕКТАР НА НАРУШУВАЊА

Целите за овој модул се:

  • Да се воспостави заедничко разбирање и знаење за аутистичниот спектар на нарушувања
  • Да им се помогне на родителите да го разберат единствениот профил на разлики, предности и тешкотии за нивното дете.

Активностите укажуваат на тоа што родителите веќе знаат за состојбата и им даваат шанси родителите повеќе да размислуваат во детали за презентацијата на аутизмот на своето дете.

Recent Posts