Модул 2: ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ ВИЗУЕЛНА СТРУКТУРА

Модул 2: ПРАКТИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ ВИЗУЕЛНА СТРУКТУРА

Целите за овој модул се:

  • Да им се помогне на родителите да ја искористат силата на визуелно учење на детето за да го зголемат разбирањето и да го намалат стресот.
  • Да се развие свест за различните видови визуелна структура која може да биде корисна за лицата со аутизам:
    • Физичка структура (средина)
    • Распоред (што да се направи и кога)
    • Работни системи (како да го направите тоа, раздвојување на индивидуална задача во визуелни чекори)
    • Визуелни потсетници (објекти, фотографии, слики и зборови).

Родителите имаат можност да разгледаат различни визуелни инструкции и распоред, и се охрабруваат да направат слични, соодветни материјали за поддршка кои ќе бидат корисни за нивното дете.

Recent Posts