Модул 3: УПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНИ ЧУВСТВИТЕЛНОСТИ

Модул 3: УПРАВУВАЊЕ СО СЕНЗОРНИ ЧУВСТВИТЕЛНОСТИ

Целите за овој модул се:

  • Да се идентификуваат и дискутираат 7-те сетила и како може да се прикаже хипер и хипо чувствителност.
  • Да се разбере како сетилните разлики можат да влијаат на однесувањето.
  • Да научат стратегии и да развиваат “алатки” за справување со влијанието на сетилните чувствителности.

Родителите учествуваат во активности со кои го зголемуваат своето знаење за сетилата и како нивните деца можат да бидат засегнати поради нивниот аутизам. Родителите се охрабруваат да развијат сензорен профил на нивното дете и да можат да користат методи за да помогнат во решавањето на тие посебни сензорни потреби.

Recent Posts