Модул 4: ИСТРАЖУВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈА

Модул 4: ИСТРАЖУВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈА

Целите за овој модул се:

  • Да се истражи развојот и целта на комуникацијата.
  • Да се разбере како може состојбите на аутистичниот спектар да влијаат врз експресивната и рецептивната комуникација.
  • Да научат стратегии за поддршка на комуникациски и комуникациски развој.

Родителите ќе имаат можност да практикуваат различни методи за комуникација за невербалните деца, како што се размена на слики и поедноставен знаковен јазик.

Recent Posts