НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИ (ПЕР)

ЕСИПП НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Проектните партнери развија програма за обука, претставена во серија од шест модули, која има за цел:

  • да ги поддржува родителите да развијат разбирање за природата, презентацијата и искуството за аутизмот
  • ги негува родителите за да развијат низа стратегии кои може да се спроведат за да помогнат во решавањето на некои од многуте потреби со кои се соочуваат овие деца и нивните семејства.

Содржината на секој модул ја претставува последната најдобра практика препознаена од страна на експертите од областа на аутизмот, како и вклучување на перспективите и индивидуалните извештаи на поединци за самиот аутизам. Се надеваме дека учеството во модулите ќе ја развие родителската доверба, помагајќи им во изготвувањето и спроведувањето на стратегии за самопомош, кои ќе одат на некој начин кон олеснување на големите барања за грижа за децата со аутизам.

Секој модул е ​​дизајниран да го зголеми знаењето на родителите, врз основа на информациите научени во претходните модули и продолжување понатаму. Содржината на модулите ја промовира употребата на позитивни стратегии и се темели на следните теми: вовед во состојбите од аутистичен спектар, однесување, употреба на визуелна структура, сетилни прашања, комуникациски предизвици и градење на социјални вештини. Покрај тоа, беа додадени три несуштински модули за да се задоволат барањата за информации за проблемите со пубертетот, како и за проблеми со спиењето и исхраната.

Recent Posts