ESIPP PROGRAM EDUKACIJE RODITELJA (PER) BILJEŠKE ZA EDUKATORE

Jednakost i socijalna inkluzija kroz pozitivno roditeljstvo

Osnovni cilj ESIPP projekta je razviti i diseminirati program edukacije roditelja djece s autizmom koji žive u jugoistočnoj Europi. Sudionici projekta razvili su niz modula koji pomažu u razumijevanju autizma te podučavaju roditelje za primjenu niza strategija u nošenju s izazovima s kojima se oni i njihova djeca susreću. Sadržaj svakog modula predstavlja najnoviju i najbolju praksu prepoznatu od stručnjaka koji rade s djecom s autizmom i znanstvenika koji rade na području poremećaja iz spektra autizma.  Nadamo se da će sudjelovanje u modulima razvijati samopouzdanje roditelja, pomoći im u primjeni i provedbi strategija podučavanja te olakšati izazove s kojima se suočavaju u odgoju djece s autizmom.

Program edukacije roditelja (PER) sastoji se od šest modula. Svaki je modul osmišljen tako da osigurava dobivanje novih informacija, širenje znanja te povećanje kompetencija roditelja. Moduli su povezani tako da se novi moduli nadovezuju na prethodne module i proširuju u sljedećim modulima. Sadržaj modula promiče primjenu pozitivnih strategija i temelji se na sljedećim temama: uvod u stanja iz spektra autizma, nepoželjno ponašanje, korištenje vizualne strukture, senzorne teškoće, poticanje komunikacije i razvoj socijalnih vještina.

Svaki modul je naveden u nastavku i detaljnije opisan, s posebnim napomenama kako bi pomogao edukatorima da upoznaju roditelje sa sadržajem modula. Edukatori slobodno mogu prilagoditi sadržaje i materijale relevantne za lokalnu zajednicu. Važno je podijeliti anegdote i primjere iz osobnog iskustva edukatora.To čini edukaciju živom i pomaže roditeljima u spoznaji da sadržaj i materijali nisu samo teorija, već praktični i korisni za stvarni život. Sadržaj radionica je potrebno prilagoditi kronološkoj dobi kognitivnim sposobnostima djece prisutnih roditelja ili skrbnika.

Recent Posts