Modul 3: NOŠENJE SA SENZORNOM OSJETLJIVOŠĆU

Modul 3: NOŠENJE SA SENZORNOM OSJETLJIVOŠĆU

Ciljevi ovog modula su:

  • Prepoznati sedam osjetila te načine na koje može biti izražena prevelika i premala osjetljivost.
  • Razumjeti kako senzorne različitosti mogu utjecati na ponašanje djeteta.
  • Naučiti strategije i razviti “smjernice” za nošenje s utjecajem senzornih osjetljivosti.

Roditelji sudjeluju u aktivnostima koje povećavaju znanje o osjetilima i kako ista mogu utjecati na ponašanja njihove djece. Roditelji se potiču da prepoznaju senzorni profil djeteta te primjene različite metode kako bi odgovorili na njegove specifične potrebe.

Recent Posts