Modul 5:RAZUMIJEVANJE I POTICANJE SOCIJALNE INTERAKCIJE

Modul 5:RAZUMIJEVANJE I POTICANJE SOCIJALNE INTERAKCIJE

Ciljevi ovog modula su:

  • Razumijevanje socijalnih različitosti povezanih sa spektrom autizma.
  • prepoznati kako razvoj vještina igranja podupire uspješnu socijalnu interakciju.
  • Istražiti praktične strategije koje pomažu u razvoju vještina igre i socijalnih vještina.

Roditelji uče kako koristiti svakodnevne materijale (kao što su ogledala), igračke i igre za poticanje socijalne interakcije njihove djece. Roditelje se poučava da pokušaju ući u svijet djetetovih interesa, umjesto da pokušaju spriječiti ta ponašanja. Time se razvija mogućnosti za istinsku interakciju s djetetom.

Recent Posts