Module 3 (Croatia): Managing sensory sensitivities (Uzorak)

Modul 3: UPRAVLJANJE SENZORNOM OSJETLJIVOŠĆU

Ciljevi ove radionice su:

  • Identificirati sedam osjetila te u kojem obliku se javljaju hiper i hipo osjetljivost.
  • Razumjeti kako osjetilne razlike mogu utjecati na ponašanje.
  • Naučiti strategije i razviti “smjernice” za nošenje s utjecajem senzornih osjetljivosti.

Roditelji sudjeluju u aktivnostima koje povećavaju znanje o osjetilima i kako ista mogu utjecati na ponašanja njihove djece. Roditelji se potiču da razviju senzorni profil djeteta te im se pomaže da primjenjuju metode za iste.

Recent Posts