Module 6 (Croatia): Understanding and managing challenging behaviour (Uzorak)

Modul 6: RAZUMIJEVANJE I UPRAVLJANJE NEPOŽELJNIM PONAŠANJIMA

Cilj ove radionice je saznati kako raličitosti autizma mogu utjecati na ponašanje osobe, istražiti temeljne uzroke ponašanja i identificirati praktične strategije za sprječavanje i upravljanje nepoželjnim ponašanjima. Ova radionica ujedinjuje znanje i razumijevanje razvijeno u prethodnim radionicama kako bi se te strategije utvrdile (npr. vizualna podrška).

Recent Posts